Numery telefonów oraz adresy e-mail w Urzędzie Miejskim

Numery telefonów oraz adresy e-mail w Urzędzie Miejskim

W związku ze stanem epidemicznym i ograniczeniem przyjmowania stron przez Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim kontakt z pracownikami jest możliwy telefonicznie lub drogą mailową.

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców

W związku z sytuacją przypominamy przedsiębiorcom, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych

Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Targ zamknięty

Targ zamknięty

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, targowisko Mój Rynek w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Konopnickiej 4, zostaje zamknięte do odwołania.

Informacja ws. opłat za śmieci i podatek

Informacja ws. opłat za śmieci i podatek

Płatności podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy regulować przelewami elektronicznymi, tak by ograniczyć do minimum płatności gotówkowe.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności