Informacja dotycząca funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Informacja dotycząca funkcjonowania Urzędu Miejskiego

W związku z włączeniem na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów powiatu ropczycko–sędziszowskiego do strefy czerwonej, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu, w okresie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim zostają wprowadzone ograniczenia w wykonywaniu zadań przy bezpośredniej obsłudze klientów.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030”

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030”

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zaprasza społeczność Gminy Sędziszów Małopolski do udziału w konsultacjach społecznych. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030”, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższej dekady.

Rachmistrzowie spisowi będą do ciebie dzwonić

Rachmistrzowie spisowi będą do ciebie dzwonić

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Zbiórka obwoźna w mieście

Zbiórka obwoźna w mieście

Gmina Sędziszów Małopolski organizuje wraz z FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę mebli i odpadów wielogabarytowych, zużytych opon z samochodów osobowych, motocykli i rowerów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zbiórka ta jest bezpłatna i dotyczy mieszkańców miasta Sędziszów Małopolski (część miejska). Odpady będzie można przekazać w n/w godzinach i wyznaczonych terminach w podanych punktach zbiórki. Ponadto informujemy, że n/w odpady przyjmowane są również w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej we wtorki w godzinach 14-17 oraz w środy i soboty w godzinach 8-10.

Zbiórka obwoźna - nowe terminy

Zbiórka obwoźna - nowe terminy

Gmina Sędziszów Małopolski organizuje wraz z FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę mebli i odpadów wielogabarytowych, zużytych opon z samochodów osobowych, motocykli i rowerów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zbiórka ta jest bezpłatna i dotyczyć będzie mieszkańców miejscowości: Boreczek, Cierpisz, Ruda. Odpady będzie można przekazać w n/w godzinach i wyznaczonych terminach w podanych punktach zbiórki. Ponadto informujemy, że wymienione odpady przyjmowane są również w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej we wtorki w godzinach 14-17 oraz w środy i soboty w godzinach 8-10.

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

28 października 2020 roku (środa) o godz. 14:30 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.

Odwołanie zbiórki obwoźnej

Odwołanie zbiórki obwoźnej

W związku z włączeniem na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów powiatu ropczycko–sędziszowskiego do strefy czerwonej, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu, odwołuje się przeprowadzenie zbiórki obwoźnej wybranych odpadów komunalnych (tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) od mieszkańców miejscowości: Ruda, Boreczek i Cierpisz, planowanej na dzień 21 października 2020 r. O nowym terminie tej zbiórki zostaną Państwo powiadomieni.

Nowe zasady na GPSZOK

Nowe zasady na GPSZOK

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim informuje, że ze względu na wprowadzenie czerwonej strefy na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, GPSZOK w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej będzie funkcjonował na nowych zasadach.

Wypełnij ankietę ws. strategii rozwiązywania problemów społecznych

Wypełnij ankietę ws. strategii rozwiązywania problemów społecznych

MGOPS w Sędziszowie Małopolskim realizuje diagnozę problemów społecznych na potrzeby utworzenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sędziszów Małopolski”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety.

Dotacja konserwatora zabytków na remont w Ratuszu

Dotacja konserwatora zabytków na remont w Ratuszu

Gmina Sędziszów Małopolski uzyskała dotację celową z budżetu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2020, pn. ,,Roboty budowlane w budynku Ratusza Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim’’. Gmina podpisała umowę w dniu 07.08.2020 r. z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności