XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 21.12.2012 Zmieniany: 21.12.2012
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. (tj. piątek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. (tj. piątek) o  godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2012 nr XIV/117/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/190/93 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 9 listopada 1993 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/192/93 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 9 listopada 1993 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/116/96 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 marca 1996 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/115/96 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 12 marca 1996 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sędziszów Młp.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.


ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności