WNIOSKI O USUWANIE AZBESTU

Dodany: 28.12.2012 Zmieniany: 28.12.2012
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziszów Młp.
Wobec powyższego osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości  położonych  na terenie Gminy Sędziszów Młp., planujące w 2013 roku usunięcie wyrobów zawierających azbest, mogą do dnia 15 stycznia 2013 r. składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1 wnioski o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
Wzory druków można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1, w sekretariacie lub w budynku „Warmetu” pok. nr 17, piętro I w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz pobrać ze strony internetowej Urzędu
www.bip.sedziszow-mlp.pl.
Złożenie przedmiotowego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania na usuniecie oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, gdyż uzależnione jest od przyznania Gminie Sędziszów Młp. środków na ten cel.


 

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności