ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO LUTY 2013

Dodany: 29.01.2013 Zmieniany: 29.01.2013
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. przypomina, że rolnicy zainteresowani zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych stosowne wnioski winni składać w tut. Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego przypomina, że rolnicy  zainteresowani zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych stosowne wnioski w przedmiotowej sprawie winni składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. (pok. Nr 9 – podatki) wyłącznie w okresie od 1 do 28 lutego bieżącego roku. Wnioski składane w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
Do składanych wniosków należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku.
Druki wniosków w przedmiotowej sprawie, jak również  wszelkie stosowne informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1 lub pod numerami telefonu:  (0-17) 745 36 24, (0-17) 745 36 25. 


Załącznik: Wzór wniosku.PDF

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności