ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Dodany: 04.02.2013 Zmieniany: 04.02.2013
A A A
5 stycznia br. rozpoczęto cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP działających na terenie Gminy Sędziszów Młp. Ich tematyka związana jest przede wszystkim z przedstawieniem sprawozdań z działalności za 2012 r.

5 stycznia br. rozpoczęto cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP działających na terenie Gminy Sędziszów Młp. Ich tematyka związana jest przede wszystkim z przedstawieniem sprawozdań z działalności za 2012 r. oraz planów działania i planów finansowych na rok bieżący.
W zebraniach uczestniczą także przedstawiciele samorządu gminnego, Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń.
Absolutorium uzyskały już zarządy OSP w Czarnej Sędz., Będziemyślu, Klęczanach, Krzywej, Cierpiszu, Rudzie, Borku Wielkim, Kawęczynie Sędz., Boreczku, Górze Ropczyckiej i Zagorzycach Dolnych, pozostałe jednostki swoje zebrania odbędą w lutym br.
Z danych KP PSP wynika, że na terenie Gminy Sędziszów Młp. w roku 2012 miało miejsce 80 pożarów (w tym pożary budynków mieszkalnych, gospodarczych, traw) oraz 155 miejscowych zagrożeń (między  innymi zdarzenia komunikacyjne). W akcjach ratowniczych aktywnie uczestniczyli strażacy z gminnych jednostek  OSP
i tak jednostki z Sędziszowa Młp. i Krzywej, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego udzielały pomocy w 87, a pozostałe w 85 akcjach.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności