INAUGURACJA JUBILEUSZU 530-LECIA SĘDZISZOWA MŁP.

Dodany: 04.03.2013 Zmieniany: 04.03.2013
A A A
28 lutego 2013 r., dokładnie w dniu 530-lecia nadania przez Króla Kazimierza Jagiellończyka praw miejskich dla Sędziszowa Młp. Samorząd Miasta i Gminy Sędziszów Młp. uroczyście zainaugurował obchody tego jubileuszu.

28 lutego 2013 r., dokładnie w dniu 530-lecia nadania przez Króla Kazimierza Jagiellończyka praw miejskich dla Sędziszowa Młp. Samorząd Miasta i Gminy Sędziszów Młp. uroczyście zainaugurował obchody tego jubileuszu.  
W tym dniu o godz. 12.00 w sędziszowskim Domu Kultury rozpoczęła się uroczysta sesja, na którą poza radnymi przybyli licznie zaproszeni goście, parlamentarzyści: Krystyna Skowrońska, Zbigniew Chmielowiec, Kazimierz Moskal, Stanisław Ożóg i Władysław Ortyl, przedstawiciel marszałka: Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele samorządu powiatowego: Stanisław Ziemiński – Starosta, Władysław Szczęch – Wiceprzewodniczący Rady oraz Jerzy Łyszczak – Członek Zarządu, samorządowcy z sąsiednich i zaprzyjaźnionych gmin: Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej, Czesław Leja – Wójt Gminy Wielopole, Andrzej Berlik – Zastępcę Wójta Gminy Iwierzyce, Bogusław Majka – Zastępca Wójta Gminy Czarna, Jolanta Kaszowska – Sekretarz Gminy Ropczyce, przewodniczący rad poprzednich kadencji: Józef Drozd i Stanisław Wozowicz oraz Naczelnik z lat 1980-1988 Roman Krzystyniak, duchowieństwo: ks. Janusz Sądel – Kanclerz Kurii Biskupiej, ks. Ryszard Lis, ks. Krzysztof Gac, ks. Edward Brzana, ks. Jan Pikul i ks. Wojciech Wiśniowski, sędziszowianin z pochodzenia prof. Adam Marciniec – Prorektor Politechniki Rzeszowskiej, ordynatorzy sędziszowskiego szpitala: Zygmunt Dzija i Antoni Bazielich, dyrektor ZOZ-u Adam Bałut, Wiesław Pajda – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, komendanci policji i straży pożarnej – Witold Wójcik, Roman Zawiślak i Jacek Róg, prezesi i dyrektorzy firm, zakładów pracy, instytucji i stowarzyszeń, dyrektorzy szkół średnich, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, prezesi ochotniczych straży pożarnych, Burmistrz Sędziszowa Młp. Kazimierz Kiełb, Zastępca Burmistrza Elżbieta Świniuch wraz z kierownikami referatów urzędu miejskiego oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.
Na wstępie uroczystości Burmistrz Kazimierz Kiełb w wystąpieniu wspomniał o historii miasta, o czasach współczesnych oraz złożył z okazji jubileuszu życzenia mieszkańcom.
Następnie Pan Dyrektor Benedykt Czapka  w swoim wykładzie pt. „Kamienie milowe w dziejach Sędziszowa Małopolskiego” mówił m.in. o lokacji miasta, o zasługach Potockich dla rozwoju naszego grody, o budowie linii kolejowej, o początkach przemysłu oraz o rozwoju miasta po II wojnie światowej. 
Radni dla upamiętnienia tej sesji i jubileuszu miasta przyjęli rezolucję i złożyli  własnoręczny podpis pod jej treścią.


Na zakończenie sesji zabrali głos zaproszeni goście, a następnie wszyscy zebrani obejrzeli bardzo dynamiczną, wesołą i kolorową część artystyczną pt. „Sędziszów da się lubić” w wykonaniu uczniów z sędziszowskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz zespołów działających przy miejscowym Domu Kultury - wystąpiły Rochy, Blues i Paka Sędzisza.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa fotograficzna „ Dawny Sędziszów – Miasto i Ludzie.”, którą w holu Domu Kultury można oglądać do końca marca br.


TREŚĆ REZOLUCJI


 

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności