XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 22.03.2013 Zmieniany: 22.03.2013
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Wręczenie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe Pani Magdalenie Pasko oraz jej trenerowi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Będziemyślu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. Ropczycko-Sędziszowski Obszar Funkcjonalny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Młp.
15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sędziszów Małopolski na rok 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sędziszów Młp., warunków i zasad korzystania z nich.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pani Anny Szczyrek.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.


ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności