ZMIANA OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Dodany: 28.03.2013 Zmieniany: 28.03.2013
A A A
Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwałą Nr XXV/214/13 z dnia 26 marca 2013 r. obniżyła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwałą Nr XXV/214/13 z dnia 26 marca 2013 r. obniżyła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmienione stawki od każdego mieszkańca wynoszą odpowiednio:
1. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie:
* 4,50 zł brutto, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość  jest mniejsza lub równa 5,
* 4 zł brutto, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w jest większa niż 5,
* 4 zł brutto, gdy nieruchomość zamieszkała jest wyłącznie przez osoby w wieku powyżej 75 lat,
2. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny 9 zł brutto, a w przypadku mieszkańców mieszkających w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) 8 zł brutto.
W związku z w/w zmianą opłat prosimy wszystkich, którzy złożyli deklarację przed zmianą stawek o dokonanie korekty tej deklaracji.
Korekty należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp. w biurze Nr 9-podatki w terminie do 30 kwietnia br.
Jednocześnie informujemy, że ograniczono także ilość pojemników (worków) do zbiórki odpadów. Do zbierania opakowań szklanych białych i kolorowych używać będziemy pojemników lub worków w kolorze zielonym.
Przypominamy, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
                                                                                      
                   Burmistrz Sędziszowa Młp.
                           Kazimierz Kiełb

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności