XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 19.04.2013 Zmieniany: 19.04.2013
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. (tj. środa) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Sędziszów Młp. za rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru chronionego Krajobrazu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru chronionego Krajobrazu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski oraz przyjęcia jednolitego tekstu w/w statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/217/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sędziszów Młp., warunków i zasad korzystania z nich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Sędziszów Młp. na lata 2013 – 2016”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pana Mieczysława Roga.
15. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Sędziszów Młp. – informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.
 


Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności