XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 26.07.2013 Zmieniany: 26.07.2013
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.odbędzie się w dniu 30 lipca 2013 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.odbędzie się w dniu 30 lipca 2013 r. (tj. wtorek) o  godz.  14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Wizytacja nowego Przedszkola w Wolicy Ługowej.
5. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Młp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 w miejscowości Sędziszów Młp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2013 w miejscowości Sędziszów Młp.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 w miejscowości Borek Wielki
13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. do komisji mieszkaniowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.


Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności