GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 03.09.2013 Zmieniany: 16.12.2014
A A A
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. informuje, że od dnia 02 września 2013 r. został uruchomiony przy ul. Fabrycznej w Sędziszowie Młp. (wjazd bramą przy Bibliotece Pedagogicznej) Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. informuje, że od dnia 02 września 2013 r. został uruchomiony przy ul. Fabrycznej 4 w Sędziszowie Młp. (wjazd bramą przy Bibliotece Pedagogicznej) Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK). GPSZOK obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.
Odpady w GPSZOK odbierane są trzy razy w tygodniu (oprócz dni świątecznych) tj.:
- w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 17.00,
- w każdą środę w godzinach od 8.00 do 10.00,
- w każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 10.00.
W GPSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany i rozbiórkowy wyłącznie z robót remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, zużyte opony, odpady zielone.
Odpady biodegradowalne i zielone powinny być dostarczane w workach foliowych.
Do GPSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady powstające w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Sędziszów Młp. po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie naszej gminy.



GPSZOK NIE PRZYJMUJE ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I NIE WYSTAWIA KART PRZEKAZANIA ODPADÓW, FAKTUR I INNYCH POTWIERDZEŃ ODDANIA ODPADÓW


 





Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności