EDUKACJA – SZANSĄ NA ROZWÓJ UCZNIA

Dodany: 17.09.2013 Zmieniany: 18.09.2013
A A A
W Szkole Podstawowej w Klęczanach rozpoczęto realizację projektu pn: „Edukacja – szansą na rozwój ucznia – zajęcia rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W Szkole Podstawowej w Klęczanach rozpoczęto realizację projektu pn: „Edukacja – szansą na rozwój ucznia – zajęcia rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój i wykształcenia i kompetencji w regionie, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem projektu jest podniesienie jakości i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzyskanie zdolności do przyszłego zatrudnienia. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV- VI i będzie realizowany od września 2013 do czerwca 2014 roku. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dla uczniów z zakresu matematyki, przyrody, języka angielskiego, zajęć teatralnych, muzycznych oraz pomoc psychologiczna i pedagogiczna.
Całkowity koszt projektu wynosi 141 644,00 zł, z czego kwota
120 397,40 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, kwota 3 142,60 zł jest dotacją celową z budżetu krajowego i kwota 18 104,00 zł stanowi wkład własny JST Gminy Sędziszów Małopolski.


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności