XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 17.09.2013 Zmieniany: 17.09.2013
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp.odbędzie się w dniu 23 września 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

XXX Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.Sesja Rady Miejskiej w Sedziszowie Młp. odbędzie się w dniu 23 września 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/231/13 z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Burmistrza Sędziszowa Młp. w roku 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Małopolskim etap III – połączenie Gumat – Ropczyce – Kolonia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Góra Ropczycka).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Krzywa, Kawęczyn Sędz.).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Będziemyśl).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Klęczany).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sędziszów Młp. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (projekt przedłożony przez grupę radnych).
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności