NABÓR WNIOSKÓW Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU

Dodany: 15.10.2013 Zmieniany: 15.10.2013
A A A
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego ogłasza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu.

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego ogłasza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu.
Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do 31 stycznia 2014 roku, wzór wniosku (deklaracji) do pobrania na stronie internetowej Urzędu
www.sedziszow-mlp.pl i w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1.
Przypominamy również, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r (Dz. U z 2011, Nr 8 poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładać corocznie odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego – pokój nr 16 lub pod nr tel. 17 745 36 32.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności