PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLĘCZANACH

Dodany: 24.10.2013 Zmieniany: 24.10.2013
A A A
W czwartek 24 października 2013 r. o godz 8:30, przeprowadzono próbną ewakuację uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Klęczanach. Organizatorem ćwiczeń był dyrektor szkoły Pan Marek Flis.

 W czwartek 24 października 2013 r. o godz 8:30, przeprowadzono próbną ewakuację uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Klęczanach. Organizatorem ćwiczeń był dyrektor szkoły Pan Marek Flis.
Uczniowie i nauczyciele zachowując środki bezpieczeństwa, sprawnie i szybko opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, udając się na wyznaczone miejsce zbiórki na placu przed budynkiem szkoły.
Na miejsce pozorowanego pożaru przybyli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach, którzy przeszukali budynek, rozwinęli linię gaśniczą do budynku, następnie wyprowadzili i udzielili pierwszej pomocy osobie z objawami zatrucia dymem oraz przeprowadzili pokaz gaszenia pożaru z rozwinięciem linii szybkiego natarcia.
Obserwatorami przebiegu ewakuacji byli członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Ropczycach i Komendy Policji w Sędziszowie Młp.
Głównym celem ćwiczenia było praktyczne zastosowanie przez uczniów i pracowników szkoły procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia lub zdrowia, sprawdzenie: skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych, zasad ewakuacji.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności