XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 25.10.2013 Zmieniany: 25.10.2013
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 30 października 2013 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 30 października 2013 r. (tj. środa) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Góra Ropczycka, gmina Sędziszów Młp.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kawęczyn Sędziszowski na lata 2009 -2015.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziszów Młp. w roku szkolnym 2012/2013.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej
www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności