XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 25.11.2013 Zmieniany: 25.11.2013
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. (tj.czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. (tj.czwartek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/265/13 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu, sposobu, terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Sędziszów Małopolski prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Sołeckiej w Krzywej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Sołeckiej w Krzywej.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.


Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności