KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 530 LECIA MIASTA

Dodany: 16.12.2013 Zmieniany: 16.12.2013
A A A
Rok 2013 r. jest dla Sędziszowa Młp. rokiem wyjątkowym. 530 lat temu, 28 lutego 1483 r. król Kazimierz Jagiellończyk nadał prawa miejskie dla naszego miasta. W ostatnią sobotę 14 grudnia br. podsumowano ten okres na KONCERCIE WIEŃCZĄCYM JUBILEUSZ.Rok 2013 r. jest dla Sędziszowa Małopolskiego rokiem wyjątkowym. 530 lat temu, dokładnie 28 lutego 1483 r. król Kazimierz Jagiellończyk nadał prawa miejskie dla naszego miasta. Cały rok 2013 r. wypełniony był różnego rodzaju imprezami, a w ostatnią sobotę 14 grudnia br. podsumowano ten okres na KONCERCIE WIEŃCZĄCYM JUBILEUSZ.
Koncert ten uświetnili swoją obecnością:
Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP,
Bogusław Kmieć – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego,
Stanisław Ziemiński – Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
Władysław Szczęch – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
Bogusław Mucha – Wójt Gminy Iwierzyce,
Krystyna Wlezień – Z-ca Wójta Gminy Wielopole,
Ks. Ryszard Lis – Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sędziszowie Młp.,
Ks. Krzysztof Gac – Proboszcz Parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Sędziszowie Młp.,
Jacek Róg – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach,
Józef Kiełbasa – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach,
Roman Zawiślak – Komendant Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp.,
Katarzyna Oleś-Bizoń – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ropczycach,
Zbigniew Ziętek – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.,
Tadeusz Hulek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.,
Kazimierz Kiełb – Burmistrza Sędziszowa Młp.,
Elżbieta Świniuch – Zastępcę Burmistrza,
Jan Maroń – Sekretarza Gminy.
Ponadto przybyli radni Rady Miejskiej, prezesi i dyrektorzy firm, instytucji i stowarzyszeń, dyrektorzy gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. i emeryci tego Urzędu, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Po przemówieniu Kazimierza Kiełba Burmistrza Sędziszowa Młp. okolicznościowy wykład pt. „O matematyczno-filozoficznych poszukiwaniach z Sędziszowem Małopolskim w tle” wygłosił prof. dr hab. Tomasz Szarek. Pan profesor, jest sędziszowianinem i tu mieszkał do 1987 r.  W 1992 r. ukończył studia matematyczne na Politechnice Śląskiej, a w 1997 r. uzyskał stopień doktora w Polskiej Akademii Nauk. W 1999 r. ukończył studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2004 r. zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora habilitowanego a w 2008 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. W roku 2013 obronił na Uniwersytecie Śląskim doktorat z filozofii analitycznej. Obecnie jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Gdańskim.
Po wykładzie i przemówieniach zaproszonych gości w części artystycznej wystąpiły zespoły działające przy miejscowym Domu Kultury: Zespół Tańca Estradowego BLUES, Grupa Bom Without Gravity BWG, kapela Podwórkowa PAKA SĘDZISZA oraz Zespół Pieśni i Tańca ROCHY.
Koncert ten powtórzono dla mieszkańców miasta w niedzielę 15 grudnia br., sala widowiskowa pękała w szwach.ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności