XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 23.12.2013 Zmieniany: 24.12.2013
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.


Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. (tj. poniedziałek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pani Renaty Barbary Kopeć w skład Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

6. Ślubowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Młp.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borek Wielki

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarna Sędziszowska.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności