SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MŁP.

Dodany: 14.01.2014 Zmieniany: 15.01.2014
A A A
W grudniu 2013 r. został zakończony kolejny etap modernizacji gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania polegający na zamontowaniu w pozostałych 9 jednostkach OSP......  
W grudniu
2013 r. został zakończony kolejny etap modernizacji gminnego Systemu Wczesnego
Ostrzegania polegający na zamontowaniu w pozostałych 9 jednostkach OSP tj.:
OSP
Będziemyśl, OSP Boreczek, OSP Cierpisz, OSP Kawęczyn Sędz., OSP Klęczany, OSP
Ruda, OSP Szkodna, OSP Wolica Ługowa, OSP Wolica Piaskowa
radiowego
systemu włączania syren alarmowych. Koszt inwestycji to kwota 28.657,20
zł. Nowoczesny system służący do ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz
alarmowania jednostek OSP, którego budowę rozpoczął tutejszy Urząd w 2010 roku,
jest jednym z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa
mieszkańców naszej Gminy.
Funkcjonujący system to zespół urządzeń sterowanych drogą radiową
służących do powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach, składający
się ze stacjonarnego centrum sterowania usytuowanego w Urzędzie Miejskim w
Sędziszowie Młp., punktów alarmowych zlokalizowanych w wytypowanych miejscach
naszego miasta i gminy wyposażonych w 19 elektrycznych oraz 6 elektronicznych
syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych.

    Do 2010 r. w ramach systemu SWO na
terenie gminy Sędziszów Młp. funkcjonował 
radiowy system włączania syren alarmowych składający się z trzech
elektrycznych syren alarmowych zlokalizowanych na terenie Sędziszowa Młp. oraz
elektrycznych syren alarmowych włączanych ręcznie, zlokalizowanych w sołectwach
gminy Sędziszów Młp., a zarządzanych przez jednostki OSP oraz ww. stacja
pomiarowa na rzece Budzisz.
  
W 2012 r. ze środków Gminy Sędziszów
Młp. – w ramach rozbudowy gminnego systemu wczesnego ostrzegania - zainstalowano
kolejną syrenę elektroniczną na budynku Posterunku Energetycznego ul.
Węglowskiego w Sędziszowie Młp. oraz zmodernizowano 7 elektrycznych syren
włączanych ręcznie zarządzanych przez OSP o moduł radiowego ich włączania. Wszystkie
syreny administrowane przez jednostki OSP może drogą radiową uruchamiać również
Państwowa Straż Pożarna w Ropczycach.ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW RADIOWEGO
SYSTEMU OSTRZEGANIA 
I ALARMOWANIA NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MŁP. Syreny elektroniczne:-
Szkoła
Podstawowa nr 3 Osiedle Młodych 20;
- Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 12;
- Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej „Veolia” ul. Kolejowa 5;
- Oczyszczalnia
Ścieków ul. Borkowska 65;
- Urząd
Miejski ul. Rynek 10;
- Posterunek
Energetyczny ul. Węglowskiego.Syreny elektryczne:- Stacja
Uzdatniania Wody ul. Głowackiego 35
- Wytwórnia
Filtrów ul. Fabryczna 4
- Gimnazjum
w Sędziszowie Młp. ul. ks. Maciąga 3
- OSP
Sędziszów Młp. - automatyczne powiadamianie SMS-em członków OSP;
 Syreny włączane radiowo
usytuowane na budynkach Domów Ludowych i Domów Strażaka użytkowane przez OSP
poszczególnych sołectw Gminy Sędziszów Młp.:-
OSP
Będziemyśl,
- OSP
Boreczek,
- OSP
Borek Wielki, 
- OSP
Czarna Sędz.,
- OSP
Cierpisz,
- OSP
Góra Ropczycka,
- OSP
Kawęczyn Sędz.,
- OSP Klęczany,
- OSP
Krzywa - automatyczne powiadamianie SMS-em członków OSP,
- OSP Ruda,
- OSP
Zagorzyce Dolne,
- OSP
Zagorzyce Górne,
- OSP Szkodna,
- OSP Wolica Ługowa,
- OSP Wolica Piaskowa.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności