DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

Dodany: 24.01.2014 Zmieniany: 29.01.2014
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Burmistrz
Sędziszowa Młp. informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań
polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest przewidzianych
do realizacji w roku 2014.W
związku z tym Gmina Sędziszów Małopolski przygotowuje stosowny wniosek o dofinansowanie
kosztów związanych z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sędziszów Młp.Osoby
fizyczne - właściciele nieruchomości 
położonych  na terenie Gminy
Sędziszów Młp., którzy planują w 2014 roku usunięcie wyrobów zawierających
azbest, mogą do dnia 10 lutego 2014 r. składać w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1 (Ratusz, pokój nr 9 na
parterze) wnioski o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Wzory
druków można pobrać ze strony internetowej Urzędu
www.bip.sedziszow-mlp.pl
lub otrzymać w w/w Biurze Obsługi Klienta albo w pok. nr 16 (budynek dawnego „Warmet-u”)
w godzinach od 730 do 15:30.Złożenie
przedmiotowego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania,
bowiem uzależnione jest ono od wysokości środków przyznanych na ten cel Gminie
Sędziszów Młp. przez WFOŚiGW.


 Ponadto
informuję, że w pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski mieszkańców złożone
i nie zrealizowane w 2013 roku. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski w
roku ubiegłym nie muszą  składać ich
ponownie. Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. – pokój nr
16 lub pod nr tel. (17) 745 36 32.

Przypominamy
również, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2010 r. (Dz. U. Nr 8 z 2011 r., poz.31) w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest, osoby fizyczne
nie będące przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładać corocznie odpowiednio
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, informację o wyrobach
zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest.PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności