SPOTKANIE RADY KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Dodany: 17.02.2014 Zmieniany: 17.02.2014
A A A
12 lutego 2014 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury pierwszy rok działalności podsumowała Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Sędziszowie Młp.12 lutego 2014 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury pierwszy rok działalności podsumowała Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Sędziszowie Młp. Posiedzenie prowadziła Barbara Traciak przewodnicząca Gminnej Rady KGW, sołtys Zagorzyc Górnych. W spotkaniu uczestniczyli: Dorota Strzyż wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Elżbieta Świniuch zastępca burmistrza Sędziszowa Młp., Stefania Michałek wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW w Rzeszowie, Wiesław Lada dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie, Eugenia Strojny i Małgorzata Szczygieł z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ropczycach, Jadwiga Pietras przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów w Sędziszowie Młp. wraz z sekretarzem Genowefą Kądzielą oraz Kazimierz Popielarz – Dyrektor MGOK w Sędziszowie Młp.
Gminna Rada KGW w Sędziszowie Młp. w chwili obecnej składa się z 16 członkiń z 5 Kół z terenu gminy (Czarna Sędz., Krzywa, Sędziszów Młp., Klęczany, Zagorzyce Górne), które w sumie zrzeszają około 250 kobiet. Do zadań Gminnej Rady KGW należy inspirowanie, organizowanie i koordynowanie prac kół oraz reprezentowanie ich potrzeb i interesów wobec organów władzy samorządowej i innych instytucji. 
Duży nacisk kładzie się na promowanie dziedzictwa kulturowego, popularyzowanie regionalnych potraw, zachowanie tradycji, organizowanie szkoleń i pokazów żywieniowych.


 

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności