XXXV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

Dodany: 21.02.2014 Zmieniany: 21.02.2014
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 26 lutego 2014 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.


Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 26 lutego 2014 r. (tj. środa) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Sędziszowie Młp., oznaczonej jako dz. nr 2830.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Sędziszów Małopolski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Sędziszów Młp.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pana Tomasza Zawiślaka.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności