OGŁOSZENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PARTNERSTWO 5 GMIN

Dodany: 25.02.2014 Zmieniany: 25.02.2014
A A A
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji
pozarządowych, klubów sportowych oraz mieszkańców z gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce,
Ropczyce, Sędziszów Młp. do udziału w spotkaniach informacyjno – szkoleniowych.Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji
pozarządowych, klubów sportowych oraz mieszkańców z gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce,
Ropczyce, Sędziszów Młp. do udziału w spotkaniach informacyjno – szkoleniowych.
Spotkania będą okazją do zapoznania się z:
- informacjami dotyczącymi osi 4 Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 oraz cechami podejścia Leader;
- założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015;
- informacjami dotyczącymi działania objętego "Wdrażaniem lokalnej strategii rozwoju" -
"małe projekty" - w tym kryteriami dostępu i wyboru, wysokością, zakresem i formą
pomocy;
-
 formularzem wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „małe projekty”;

Spotkania prowadzone będą przez przedstawicieli LGD Partnerstwo 5 Gmin.
Terminy i miejsca spotkań:
- 06.03.2014 r. godz. 16:00 – Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie Osiedlu;
- 10.03.2014 r. godz. 16:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Wiercanach;
- 11.03.2014 r. godz. 16:00 – Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp.;
- 12.03.2014 r. godz. 16:00 – Centrum Kulturalno - Informatyczne w Chotowej;
- 14.03.2014 r. godz. 16:00 – Centrum Kultury w Ropczycach.
Więcej informacji dotyczących spotkań oraz naborów wniosków na stronie
www.partnerstwo5gmin.pl lub pod nr telefonu 17 22 10 069
Zapraszamy również do odwiedzenia Biura LGD w Ropczycach ul. Rynek 1
Piszmy projekty !
Zmieniajmy rzeczywistość !

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności