XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 24.03.2014 Zmieniany: 24.03.2014
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 27 marca 2014 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 27 marca 2014 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.

5. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Sędziszów Młp. za rok 2013.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania Województwa Podkarpackiego z zakresu dróg publicznych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/2014 w miejscowości Boreczek.

16. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sędziszów Małopolski na rok 2014.

17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

18. Interpelacje i zapytania.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie obrad.Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.


Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności