POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

Dodany: 15.05.2014 Zmieniany: 15.05.2014
A A A
Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Sędziszów Młp.


   Zarządzenie  Nr 59/2014Burmistrza Sędziszowa Małopolskiegoz dnia 15 maja 2014 r.w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
dla Gminy Sędziszów Młp.              Na
podstawie art.  31a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 j.t.  z późn. zm. w związku ze wzrostem powyżej
poziomu ostrzegawczego stanu wód w rzece Budzisz, oraz niekorzystną prognozą
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrologii zarządzam co
następuje: § 1 Wprowadzam od godz. 18:25 dnia 15
maja 2014 r. pogotowie przeciwpowodziowe dla gminy Sędziszów Małopolski.§ 2 Wprowadza się całodobowy dyżur
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w składzie określonym przez Szefa
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. § 3 Należy w szczególności:utrzymać całodobowy dyżur w
Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego,utrzymać siły i środki w
gotowości do użycia,monitorować poziom wód w rzekach,Gminne jednostki OSP pozostają w
gotowości do prowadzenia działań ratowniczych. § 4 Informacje o podjętych
działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie gminy należy przekazać do
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ropczycach dwa razy na dobę:do godz. 8.00 z godz. 6.00do godz. 19.00 z godz. 18.00,W sytuacjach poważnych zagrożeń
informację przesyłać na bieżąco według decyzji Szefa Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego. § 5 Wykonanie Zarządzenia powierza
się inspektorowi ds. OC w Urzędzie Miejskim  w  Sędziszowie Młp. § 6 Zarządzenie wchodzi w życie z
dniem podpisania i podlega niezwłocznemu wykonaniu.                                                                       Burmistrz  Sędziszowa Młp.

                                                                              Kazimierz Kiełb Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności