ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Dodany: 20.05.2014 Zmieniany: 20.05.2014
A A A
Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Sędziszów Młp.
Zarządzenie  Nr  65/2014Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 19 maja 2014 r.w sprawie odwołania pogotowia
przeciwpowodziowego dla gminy Sędziszów Młp.               Na
podstawie art.  31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594
j.t.  z późn. zm. zarządzam co następuje: § 1 W związku z poprawą warunków atmosferycznych i spadkiem stanów wód na
rzekach odwołuję od godz. 7:30 dnia 19 maja 2014 r. pogotowie przeciwpowodziowe
dla gminy Sędziszów Małopolski.§ 2 Odwołuje się całodobowy dyżur Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w
składzie określonym przez Szefa GZZK.§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza
się inspektorowi ds. OC w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie
Młp.§ 4 Zarządzenie
wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu wykonaniu.  
                                         Burmistrz Sędziszowa Młp.


                                                 Kazimierz Kiełb  Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności