NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dodany: 27.06.2014 Zmieniany: 04.07.2014
A A A
W związku ze zmianą od 1 sierpnia 2014 r., stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny które wynosić będą:
- 5,50 zł brutto, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest mniejsza lub równa 5, ...

W
związku ze zmianą od 1 sierpnia 2014 r., stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny które wynosić będą:- 5,50 zł brutto, gdy liczba
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
jest mniejsza lub równa 5,- 5,00 zł brutto, gdy liczba
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5,- oraz stawek opłat za odbieranie odpadów
zbieranych nieselektywnie (zmieszanych), które wynosić będą 15 zł brutto w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w przypadku
mieszkańców mieszkających w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe) 10 zł brutto,informuję o konieczności
złożenia nowej deklaracji, która dostarczona zostanie wszystkim właścicielom
nieruchomości za pośrednictwem Poczty Polskiej w miesiącu lipcu br.Nowe deklaracje
dostępne są w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp., a także na
stronie internetowej Urzędu w zakładce „Odpady komunalne”.Termin złożenia do
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., nowej deklaracji upływa 5 sierpnia br., a
wpłat za odpady należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.  PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności