XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 07.08.2014 Zmieniany: 12.08.2014
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014 r. (tj. wtorek) o godz. 16:30 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014 r. (tj. wtorek) o  godz.  16:30 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Pani                       .
14. Interpelacje i zapytania.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności