STACJA OPADOWA JUŻ DZIAŁA

Dodany: 02.09.2014 Zmieniany: 02.09.2014
A A A
Miło nam poinformować, że Gmina Sędziszów Młp. zakończyła kolejny etap rozbudowy systemu monitoringu przeciwpowodziowego poprzez uruchomienie stacji pomiaru opadów deszczu, która w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ...

        Miło nam poinformować, że Gmina Sędziszów Młp. zakończyła
kolejny etap rozbudowy systemu monitoringu przeciwpowodziowego poprzez
uruchomienie stacji pomiaru opadów deszczu, która w znacznym stopniu przyczyni
się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed powodzią.        Podstawowym
warunkiem skuteczności działań wszelkich struktur kryzysowych jest szybki
(najlepiej natychmiastowy) dostęp do wiarygodnych informacji pozwalających
ocenić rzeczywisty oraz prognozowany stopień skali zagrożenia. W przypadku
zagrożeń powodziowych dotyczy to informacji o stanie wód i parametrów
meteorologicznych na obszarze objętym zagrożeniem. Wiedza ta umożliwia
podejmowanie operacyjnych, niezbędnych decyzji dotyczących działań
ratowniczych.Chcąc mieć powyższe informacje
należało stworzyć system monitoringu, który pomógłby w podejmowaniu szybkich i
właściwych decyzji. Dlatego też nasza Gmina w 2007 r. razem ze Starostwem
Powiatowym w Ropczycach oraz gminami powiatu zawarła porozumienie na mocy
którego zainstalowano trzy automatyczne sondy pomiarowe wysokości lustra wody
na rzekach Wielopolka, Budzisz i Bystrzyca. W 2010 r. system ten został
uzupełniony o kolejne cztery punkty pomiarowe.Kolejnym etapem – realizowanym na
podstawie porozumienia zawartego w dniu 03.06.2014 r. pomiędzy  Gminą Sędziszów Młp., Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim
i pozostałymi gminami naszego powiatu był zakup oraz instalacja pięciu stacji
opadowych wraz z programem bazowym zarządzającym pracą tych stacji.Na terenie naszej Gminy stacja
opadowa została zainstalowana w sołectwie Zagorzyce Górne na dachu budynku
Szkoły Podstawowej.Nie bez znaczenia jest fakt, że
odbiorcami systemu monitoringu powodziowego są nie tylko sztaby kryzysowe oraz
osoby upoważnione  - ale także wszyscy
użytkownicy internetu, którzy w każdej chwili mogą podglądnąć pomiary stanu wód
i prognozy powodziowe na interesującym ich terenie. Dane te można na bieżąco
obserwować na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.sedziszow-mlp.pl, zakładka Zarządzanie kryzysowe,
a następnie link: poziom wody na rzekach oraz http://www.ropczyce.prospect.pl/ gdzie na stronie głównej można wybrać rodzaj pomiarów: Stacje
pomiarowe wodne
lub Stacje opadowe.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności