XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 23.09.2014 Zmieniany: 23.09.2014
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 26 września 2014 r. (tj. piątek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 26 września 2014 r. (tj. piątek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

 
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Będziemyśl.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Rudzie na rzecz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności