OSTATNIA SESJA RADY

Dodany: 03.11.2014 Zmieniany: 03.11.2014
A A A
W czwartek, 30 października br. miało miejsce ostatnie – 41 w bieżącej VI kadencji - posiedzenie Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Radni przyjęli zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, ...
W czwartek, 30 października br. miało miejsce ostatnie – 41 w bieżącej VI kadencji - posiedzenie Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Radni przyjęli zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, dwa plany zagospodarowania przestrzennego dot. terenów w Sędziszowie Młp. i Borku Wielkim, zmiany w budżecie, zatwierdzono przeznaczenie funduszu sołeckiego w Górze Ropczyckiej oraz uchwalono stawki podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportu na 2015 r., które pozostawiono na poziomie obowiązującym w 2014 r. Radni zatwierdzili również uchwałę dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 7 lat, przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie naszej gminy.
Ponadto wysłuchano sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Na zakończenie podsumowano kończącą się kadencję oraz podziękowano radnym i burmistrzowi za pełną zaangażowania i owocną współpracę na rzecz społeczności lokalnej. Rada w trakcie tej kadencji obradowała 41 razy, na posiedzeniach tych podjęto łącznie 385 uchwał.ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności