PROJEKT - ZMIANA SZANSĄ NA ROZWÓJ NA PODKARPACIU

Dodany: 04.11.2014 Zmieniany: 04.11.2014
A A A
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pod nazwą „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013.Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pod nazwą „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013.

Grupą docelową projektu stanowią osoby bezrobotne/ nieaktywne zawodowo, przewidziane do zwolnienia/ zwolnione z winy pracodawcy w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Realizacja projektu obejmuje dwie ścieżki:

• Ścieżka A – rozpoczęcie dzielności gospodarczej (przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – do 40 000zł, udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe ( 1600zł/mies. przez 6 pierwszych miesięcy działalności). W ścieżce A przewidziano udział 20 Uczestników Projektu.

• Ścieżka B – stażowa ( poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno –doradcze, szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, płatne staże – 1600,00 brutto/mies). W ścieżce B przewidziano udział 20 Uczestników Projektu.


Nabór do projektu „Zmiana szansą na rozwój Podkarpaciu” - Ścieżka A (dotacyjna) będzie prowadzony w dniach 13-19 listopada 2014r. w godzinach 9:00 - 15:00 w Biurze Projektu przy ul. Słowackiego 24/75, VII Pietro, 35-060 Rzeszów.
Natomiast rekrutacja do Ścieżki B – stażowej będzie prowadzona w sposób ciągły od listopada 2014r.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu www.szansa.fundacjatarnowskiego.pl oraz w Biurze Projektu w Rzeszowie.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności