NOWE POŁĄCZENIE SĘDZISZOWA MŁP. Z ROPCZYCAMI CORAZ BLIŻEJ

Dodany: 10.11.2014 Zmieniany: 10.11.2014
A A A
W ramach tegorocznego naboru do programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” wniosek Gminy Sędziszów Małopolski znalazł się na 8 miejscu listy rankingowej.
W ramach tegorocznego naboru do programu
wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” wniosek Gminy Sędziszów Małopolski
znalazł się na 8 miejscu listy rankingowej. Wniosek przewiduje w 2015 roku do realizacji zadanie  pod nazwą 
Budowa obwodnicy północnej

w Sędziszowie Małopolskim Etap III – połączenie Gumat - Ropczyce-Kolonia wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną
”.Realizacja inwestycji znacznie usprawni ruch w
północno-zachodniej części miasta, zmniejszy natężenie ruchu w centrum
Sędziszowa Małopolskiego oraz natężenie ruchu na drodze krajowej nr 4 poprzez
przejęcie części ruchu lokalnego w obrębie Sędziszów Małopolski – Ropczyce.Budowa tej drogi otworzy również nowe możliwości
inwestycyjne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wzdłuż
mającej powstać drogi zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej, jedno
oraz wielorodzinnej oraz  tereny pod
działalność usługową. Zadanie obejmuje budowę 595,40 mb. drogi, a w tym:- budowę jezdni o powierzchni 3600 m2 i
szerokości 6,0 m,- budowę chodników o powierzchni 2427 m2 i
szerokości 2,0 m,- budowę ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 1500 m2,
ciąg rowerowy o szerokości 2,5 m,- budowę kanalizacji deszczowej na długości 573 m,- budowę i przebudowę zjazdów publicznych i
indywidualnych,- oznakowanie pionowe w ilości 14 sztuk tarcz znaków
drogowych,- oznakowanie poziome – linie ciągłe i przerywane o
powierzchni 83,36 m2,- budowę oświetlenia ulicznego w ilości 19 szt.
opraw. Wartość zadania wg wniosku o przyznanie pomocy wynosi
style='mso-spacerun:yes'> =SUM(LEFT) 4.141.970 style='mso-element:field-end'>,00 zł, z czego wnioskowana
dotacja 2.070.985,00 zł.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności