ZIMA NA DROGACH W SEZONIE 2014/2015

Dodany: 27.11.2014 Zmieniany: 28.11.2014
A A A
Kolejność odśnieżania dróg i placów na terenie Miasta i Gminy Sędziszów Młp.

Kolejność odśnieżania dróg i placów na terenie
Miasta i Gminy Sędziszów Młp. Na terenie naszej gminy mamy czterech zarządców
dróg tj.1.   
Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

- Rejon Dróg Krajowych w  Dębicy - tel.
14  670 23 27   odpowiada ona za drogę 4-E40 2.   
Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Rzeszowie

- tel. 17 860 91 05  odpowiada on za
drogi wojewódzkie tj. na terenie miasta ul. Witosa, Grunwaldzka, Kolbuszowska, na
terenie gminy za drogę relacji Sędziszów Młp. - 
Kolbuszowa 3.   
Starostwo
Powiatowe w Ropczycach


Wydział Dróg Powiatowych - tel.17 222 89 23        
odpowiada  za następujące drogi
powiatowe na terenie naszej  gminy:     nr
546 Sielec - Będziemyśl - Dąbrowanr
550 Będziemyśl - Klęczany - Bratkowicenr
530 Sędziszów - Zagorzyce - Wielopolenr
348 Kamionka - Sędziszów Młp.nr
551 Czarna - Bratkowice - Miłocinnr
547 Wolica Piaskowa - Kawęczyn - Sędziszów Młp.nr
548 Ruda - Sędziszów Młp.nr
549 Cierpisz - Krzywa - Olchowanr
345 Huta Przedborska - Kamionkanr
531 Zagorzyce - Bystrzyca nr 342 Ostrów - Borek Wielki - Boreczek Starostwo Powiatowe odpowiada również za ulice
na terenie miasta Sędziszów Młp. tj. ul. Wesoła, Węglowskiego, 3-go Maja,
Rynek, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Partyzantów, Borkowska, Kolejowa,
Konopnickiej,    4.    Urząd Miejski w
Sędziszowie Małopolskim
- Referat Rozwoju Gospodarczego

i Promocji odpowiada za ulice lokalne miejskie na  terenie miasta zgodnie

z przedstawionym wykazem tel.  17 7453633,
Panowie: Dariusz Urbanek, Stanisław Charchut i Ryszard Bromilski.      PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA
ULIC LOKALNYCH MIEJSKICHNA TERENIE MIASTA
SĘDZISZÓW MŁP. POZOSTAJĄCYCH W GESTI UM w SĘDZISZÓW MŁP. WYKAZ ULIC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA
TERENIE MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

W SEZONIE 2014/2015 - ZADANIE NR 1  I - Kolejność utrzymania ulic 

Lp.Nazwa
ulicyDługość
odśnieżania ulicy1.  
 Rynek0,440
km2.  
 Szeroka0,090
km3.  
 Garncarska0,140
km4.  
 Ks. St. Maciąga0,210
km5.  
 Kościuszki0,290
km6.  
 Szkarpowa + boczna Szkarpowej0,200
km7.  
 Bednarska0,070
km8.  
 Wyspiańskiego0,170
km9.  
 Ogrodowa0,290
km10.  Solidarności0,200
km11.  Piaskowa1,150
km12.  Al. 1000-lecia0,310
km13.  Mickiewicza0,230
km14.  Kołłątaja0,380
km15.  Letnia0,640 km16.  Fabryczna0,580
km17.  Do Kępki0,200 km18.  Boczna Fabryczna do SP Nr 30,300
km19.Jana Kroczki0,300
km20.Armii Krajowej0,500
km21.Wspólna0,700 km22Słoneczna od
Wesołej do Gumatu0,550 km23Od ul. Słonecznej
do Przedszkola nr 2 Os. Mł. -  do ul.
Słonecznej0,300 km24Odrowążów0,360 km25Księżomost0,900
km26Dojazd do Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych0,100 km RAZEM ULICE I KOLEJNOŚCI ZIMOWEGO UTRZYMANIA:9,600 km
 II - Kolejność utrzymania ulic
Lp.Nazwa
ulicyDługość
odśnieżania ulicy1Piekarska0,350
km2Polna0,530
km3Cicha0,300
km4Sportowa0,700
km5Prof. St. Kota0,100
km6Ks. Granickiego0,160
km7Kardynała Wyszyńskiego0,290
km8Głowackiego0,600
km9Ługowa0,800
km10Orzeszkowej0,250
km11Rędziny1,770
km12Św. Franciszka0,300
km13W. Szymborskiej0,150
km14św. Klary0,100
km15Ks. Sapeckiego0,150
km16św. Barbary0,120
km17Bursztynowa0,200
km18Koralowa0,200
km19Szafirowa0,160
km20Rubinowa0,250
km21Działkowa0,350
km22Sienkiewicza0,340
km23Słowackiego0,270
km24Prusa0,100
km25Reja0,090
km26Łącznik (Piłsudskiego-Sienkiewicza)0,110
km27Południowa1,700
km28Jagiellońska0,200 km29Kasztanowa0,260
km30Klonowa0,190
km31Lipowa0,180
km32Blich0,270
km33Spacerowa0,600
km34Słoneczna od Gumatu do ogródków działkowych0,500
km35Słoneczna - boczna (do Zięby)0,100
km36Potockich0,550
km37Michałowskich0,160
km38Jabłonowskich0,240
km39Starzeńskich0,270
km40Tarnowskich0,470
km41M. Ligęzy0,230
km RAZEM
ULICE  II  KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA:14,660 km
  I.   
Kolejność utrzymaniaWYKAZ CHODNIKÓW, PARKINGÓW
I PLACÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIAW SEZONIE 2014/2015
LpChodniki
przy ulicach miejskichDługość


chodnikaSzerokość


chodnikaSzerokość odśnieżaniaPowierzchnia


odśnieżania m2


 


1.  
  


ul. Rynek (cały)


 


przejście przez planty 85


95


100


204,5


3,0


4,0


23,5


3,0


3,5


2297,5


285,0


350,0


60,0


 


2.  
 ul. Szeroka1702,52,0340,0


 


3.  
 ul. Garncarska1001,01,0100,0


 


4.  
 ul. Fabryczna (obustronnie)


 500


2502,0


2,01,5


1,5750,0


375,0


 


5.  
 ul. boczna Fabryczna (strona prawa


w kierunku Os. Młodych) do SP 3110


601,5


1,51,0


1,0110,0


60,0


 


6.  
 do Kępki /wzdłuż
butików/2002,02,0400,0


 


7.  
 ul. Wspólna +
ścieżka rowerowa7004,04,02 800,0


 


8.  
 ul. Jana Kroczki – obustronnie6002,01,5900,0


 


9.  
 ul. Armii Krajowej5002,52,01 000,0


 


10. ul. Solidarności (strona lewa w


kierunku ul. Konopnickiej)2002,01,5300,0


 


11. Połączenia ul.
Piekarskiej i Ogrodowej602,0-4,02,0-4,0160,0


 


12. ul. Ks. St. Maciąga ( strona prawa


w kier ul. Jana Pawła II)2101,51,0210,0


 


13. ul. Potockich5502,02,01 100,0


 


14. ul. Odrowążów6752,02,01 350,0


 


15. ul. Słoneczna od
il. Wesołej do bloku nr 73502,01,0350,0


 


16. Osiedle w Górze Ropczyck. do drogi E- 47002,02,01 400,0


 


17. Kawęczyn
Sędziszowski2 2601,51,53 390,0


 


 RAZEM  CHODNIKI:16 087,5


 


 


 


 


LpParkingi
i placePowierzchnia odśnieżania  w  m21.  
 Plac Rynek - postój taxi 
1 010,02.  
 Parkingi - Klasztor O. Kapucynów 
1 000,03.  
 Parkingi - Kościół Parafialny 
1 570,04.  
 Plac Targowy (odśnieżanie przed dniem
targowym,             tj. czwartek) 
6 600,05.  
 Plac k/Banku Spółdzielczego    
950,06.  
 Parking przy Gimnazjum (od ul. Ks. Maciąga) 
1 000,07.  
 Parkingi przy OSP (od. ul. 3-go Maja i
Polnej)    
600,08.  
 Parking przy ul. Fabrycznej wraz z wywozem
śniegu po każdorazowym odśnieżaniu  
2000,09.  
 Parkingi – ul. Wyspiańskiego    
300,0 RAZEM PARKINGI I PLACE:15 030,0
  W drodze przetargu
nieograniczonego na przeprowadzenie „akcji zima” na wyżej wymienione ulice,
parkingi i chodniki wyłoniony został wykonawca :Trans-Bet. Betoniarnia, 39-120 Sędziszów Małopolski,
ul. Fabryczna Tomaszewski
Andrzej – tel. 605826230

 Usługi interwencyjne dla poszczególnych miejscowości będą
świadczyć : Usługi
związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych
na terenie miejscowości : Szkodna,  Zagorzyce Górne ,  Zagorzyce Dolne i Góra Ropczycka  - świadczy; Zakład Handlowo Usługowy Grażyna
Madeja, 39-107 Niedźwiada,
Mała 87 Usługi
związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych
zlokalizowanych na terenie miejscowości :
Klęczany, Będziemyśl, Kawęczyn Sędziszowski
  świadczy; Transport Remont Dróg; Bogusław Drozd, Klęczany 167, 39-127 Będziemyśl   Usługi
związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych
zlokalizowanych na terenie miejscowości : Borek
Wielki, Boreczek, Wolica Ługowa, Krzywa, Cierpisz, Czarna Sędziszowska, Ruda i
Wolica Piaskowa
– świadczy; Usługi
Rolnicze Jan Świder, Borek Wielki 464, 39-120 Sędziszów Małopolski  Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności