PODZIĘKOWANIE BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO - KAZIMIERZA KIEŁBA

Dodany: 28.11.2014 Zmieniany: 29.11.2014
A A A
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, a w szczególności tym, którzy oddali głos na moją kandydaturę.Szanowni Mieszkańcy
Gminy Sędziszów Małopolski!


Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, a w szczególności tym, którzy oddali głos na moją kandydaturę.
 Przez te wszystkie kadencje byłem zawsze do Państwa dyspozycji – działalność w administracji samorządowej traktując jako rodzaj publicznej służby dla dobra naszej społeczności.
 Gmina Sędziszów Małopolski dysponuje dziś bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną, komunikacyjną, energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Posiada doskonałe warunki dla lokalizacji inwestycji gospodarczych i mieszkaniowych. Ambicją władz samorządowych było prowadzenie wieloletniej, konsekwentnej polityki planistyczno–gospodarczej zmierzającej do tworzenia przyjaznego klimatu dla inwestorów i podmiotów gospodarczych, m. in. poprzez realizację kolejnych inwestycji infrastrukturalnych, oświatowych, budowę i modernizację obiektów sportowo–rekreacyjnych podnoszących atrakcyjność świadczonych mieszkańcom usług i wpływających na poprawę standardu ich życia.
 Kończąc realizację swojej misji po 15–letnim okresie sprawowania mandatu Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego mam satysfakcję z dokonań, które trwale poprawiły warunki życia mieszkańców Gminy.
 Z całego serca dziękuję Radnym Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, moim współpracownikom i wszystkim społecznikom. Bez Waszego zaangażowania i wysiłków w realizację kolejnych projektów, wyzwań i zadań nasza Gmina nie osiągnęłaby obecnego stopnia rozwoju.
 Przede mną nowe życiowe decyzje. Niemniej jako mieszkaniec gminy Sędziszów Małopolski, któremu leży na sercu Jej rozwój, będę się starał wspierać wszystkie prorozwojowe wysiłki władz Gminy.


Z wyrazami szacunku

 
Sędziszów Małopolski, 28 listopada 2014 r.


Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności