PRZYPOMNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dodany: 28.01.2015 Zmieniany: 28.01.2015
A A A
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2015 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2015 r. upływa termin składania  oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, oraz termin dokonywania wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych. 
Zgodnie z art. 18, ust. 12, pkt 5, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356  ze zm.) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności