ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 30.06.2005 Zmieniany: 05.08.2005
A A A
Od 1 lipca 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp. nastąpiła zmiana nr telefonów. Pozwoliło to na ułatwienie kontaktu petentom z poszczególnymi referatami w Urzędzie poprzez bezpośredni kontakt bez konieczności oczekiwania na połączenie.

NOWE NR TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W SĘDZISZOWIE MŁP.


OD 1 LIPCA 2005 r.


 
Referat/stanowisko


Imię i nazwisko


Nr tel


Nr wew.


Burmistrz


Kazimierz Kiełb


2216 001,


745 36 10


10


Z-ca Burmistrza


Elżbieta Świniuch


2216 001,


745 36 11 


11


Sekretarz


Jan Maroń


745 36 13


13


Skarbnik


Małgorzata Siciarz


745 36 14


14


Sekretariat


Agnieszka Saj


 


Fax


2216 001,


745 36 12


221 63 13


12


Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich


Ewidencja działalności gospodarczej


Helena Szczęch


 


745 36 16


16


Kadry


Zdzisława Wszołek


745 36 19


19


Ewidencja ludności


 


Maria Róg,


Jolanta Matuszewska


745 36 17


17


Dowody osobiste


 


Renata Magdoń,


Stanisława Kowalska


745 36 17


17


Wojsko, OSP, BHP


 


Marcin Cieślik,


Józef Marć


745 36 18


18


Informatyk,


Pełn. d/s inf. niejawnych


Krzysztof Zgłobicki


745 36 18


18


Referat Finansowy


Księgowość


 


Helena Przywara


745 36 14


14


Księgowość


 


Janina Drozd, Halina Skiba, Maria Borys


745 36 15


15


Kasa


Władysława Pazdan


745 36 22


22


Referat Podatków


 


Kierownik Referatu,


podatek od osób fizycznych i od środków transportu


Jacek Daniel


 


 


745 36 25


25


Podatki


 


Edyta Bezara,


Urszula Depa


745 36 25


25


Podatki


Wiesława Wójcik,


Ewa Orzech,


Agata Robak


745 36 24


24


Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Kierownik Referatu


Janina Marć


745 36 23


23


Inwestycje komunalne


Stanisław Biały


745 36 31


31


Gospodarka mieszkaniowa, inwestycje komunalne


Alina Majka,


Aleksandra Wozowicz


745 36 32


32


Dodatki mieszkaniowe


Dariusz Przybek


745 36 23


23


Wodociągi wiejskie


Barbara Szeliga


745 36 35


35


Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji


Kierownik Referatu


Ludwik Stawarz


745 36 29


29


Drogi gminne


Stanisław Charchut,


Dariusz Urbanek


745 36 33


33


Inspektor budowlany


Kazimierz Bocheński


745 36 33


33


Zamówienia publiczne,


promocja


Maria Stręk,


Grzegorz Wrona


745 36 30


30


Wnioski o środki z UE


Piotr Czeladka,


 Wiesław Wojdon


745 36 36


36


Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami


Kierownik Referatu


Zbigniew Ciołek


745 36 27


27


Planowanie przestrzenne, budownictwo


Maria Pragłowska,


Zenon Świder


745 36 28


28


Gospodarka gruntami


Halina Idzik, Józef Skóra, Stanisław Rodzoń


745 36 26


26


Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe


Józef Marć


745 36 38


38


Urząd Stanu Cywilnego


Alicja Szarek,


Anna Rozwadowska


745 36 20


20


Biuro Rady Miejskiej


Stanisława Początek


745 36 19


19


Rolnictwo, ochrona środowiska


Robert Ochał


745 36 16


16


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


745 36 37


37

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności