SESJA BUDŻETOWA

Dodany: 29.01.2015 Zmieniany: 30.01.2015
A A A
Rada Miejska na sesji w dn. 27 stycznia br. przyjęła budżet gminy na 2015 r. Po stronie dochodów zapisano kwotę 63.333.745 zł a wydatki zaplanowano w wysokości 64.115.893 zł.

Rada Miejska na sesji w dn. 27 stycznia br. przyjęła budżet gminy na 2015 r. Po stronie dochodów zapisano kwotę 63.333.745 zł a wydatki zaplanowano w wysokości 64.115.893 zł.
Największe inwestycje zapisane do realizacji w 2015 r. to:

- budowa drogi od Gumatu do Kolonii Ropczyckiej (obwodnica północna) – 4.390.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sędz. – 1.375.235 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp. – 539.984 zł,
- rozbudowa drogi w Wolicy Piaskowej (Załuże) – 350.000 zł,
- przebudowa mostu w Zagorzycach k/Jarzębia – 300.000 zł,
- rozbudowa ul. Słonecznej w Sędziszowie Młp. (chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie) – 180.000 zł,
-
przebudowa chodników w Sędziszowie Młp. (ul. Kołłątaja, Klonowa, Solidarności) – 234.500 zł,
- budowa budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie sportowym w Wolicy Piaskowej – 135.000 zł,
- budowa oświetlenia w Borku Wielkim Poręby – 125.000 zł,
- przebudowa drogi Zagorzyce Sobótki – 120.000 zł.
Ponadto w trakcie sesji Z-ca Burmistrza Wiesław Wojdon oraz przedstawiciele PKP zaprezentowali założenia do modernizacji linii kolejowej E30 w rejonie naszego miasta wraz z projektem zmiany organizacji ruchu w mieście i gminie Sędziszów Małopolski. W porządku obrad była również prezentacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na 2019-2022, Programu Niskiej Emisji oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności