USUWANIE AZBESTU

Dodany: 12.02.2015 Zmieniany: 12.02.2015
A A A
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, informuje, że Zarząd
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu azbestu
i wyrobów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w roku 2015.W
związku z powyższym Gmina Sędziszów Małopolski przygotowuje stosowny wniosek
o dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usunięciem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziszów
Młp. Osoby
fizyczne - właściciele nieruchomości 
położonych  na terenie Gminy Sędziszów
Młp., którzy planują w 2015 roku usunięcie wyrobów zawierających azbest, mogą
do dnia 27 lutego 2015 r. składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1 (Ratusz, pokój nr 9 na
parterze) wnioski o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Wzory
druków można pobrać ze strony internetowej Urzędu
www.bip.sedziszow-mlp.pl
lub otrzymać w pok. nr 16 (budynek dawnego „Warmet-u”) w godzinach od 730
do 1530. Złożenie
przedmiotowego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania,
bowiem uzależnione jest ono od wysokości środków przyznanych na ten cel Gminie
Sędziszów Młp. przez WFOŚiGW. Ponadto
informuję, że w pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski mieszkańców złożone
i nie zrealizowane w 2014 roku. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski w
roku ubiegłym nie muszą  składać ich
ponownie.Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. – pokój nr
16 lub pod nr tel. (17) 745 36 32. PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności