KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW

Dodany: 25.02.2015 Zmieniany: 25.02.2015
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich sołectw na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. Przedmiotem konsultacji jest projekt statutu sołectwa.
Burmistrz Sędziszowa Młp. ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich sołectw na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. Przedmiotem konsultacji jest projekt statutu sołectwa, a celem poznanie opinii mieszkańców w sprawie projektu statutu sołectwa oraz wprowadzenia bezpośrednich wyborów sołtysa.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 5 - 18 marca 2015 r. a osobami uprawnionymi do udziały w nich są mieszkańcy sołectw posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia na okres 14 dni projektu statutu sołectwa na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. oraz stronie BIP
i przyjmowania uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: sekretarz@sedziszow-mlp.pl lub poprzez tradycyjne pismo kierowane do Sekretarza Gminy na adres Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Młp.


PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności