KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA

Dodany: 25.02.2015 Zmieniany: 25.02.2015
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich osiedli na terenie miasta Sędziszów Małopolski. Przedmiotem konsultacji jest projekt statutu osiedla.
Burmistrz Sędziszowa Młp. ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich osiedli na terenie miasta Sędziszów Małopolski. Przedmiotem konsultacji jest projekt statutu osiedla, a celem poznanie opinii mieszkańców w sprawie projektu statutu osiedla oraz wprowadzenia bezpośrednich wyborów przewodniczącego zarządu osiedla.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 5 - 18 marca 2015 r. a osobami uprawnionymi do udziały w nich są mieszkańcy osiedli w mieście, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia na okres 14 dni projektu statutu osiedla na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. oraz stronie BIP
i przyjmowania uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: sekretarz@sedziszow-mlp.pl lub poprzez tradycyjne pismo kierowane do Sekretarza Gminy na adres Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Młp.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności