REALIZACJA MODERNIZACJI KOLEI W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 27.02.2015 Zmieniany: 02.03.2015
A A A
Po nadaniu praw miejskich, jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego miasta , było poprowadzenie przez nie, ponad 150 lat temu, kolei łączącej Kraków z Lwowem. Efektem tego był szybki rozwój miasta i regionu.
Po nadaniu praw miejskich, jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego miasta , było poprowadzenie przez nie, ponad 150 lat temu, kolei łączącej Kraków z Lwowem. Efektem tego był szybki rozwój miasta i regionu. Obecnie historia zatacza koło.
Ze środków Unii Europejskiej, następuje modernizacja linii kolejowej E - 30 mająca na celu, umożliwienie prowadzenia ruchu pociągów z prędkością 160 km/h oraz zatrzymywanie się w obrębie stacji Sędziszów Młp. składów dalekobieżnych. Choć w znacznym stopniu usprawni to globalny system komunikacyjny na kolei, to jednak okresowo wprowadzi poważne utrudnienia w lokalnym systemie komunikacyjnym. Z tego względu opracowany został przez Panią inż. T. Litak - Projekt organizacji ruchu. Planowane roboty będą się wiązały z zamknięciem dla komunikacji w kwietniu 2015r. istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Borkowskiej oraz części samej ul. Borkowskiej na dł. 360 m w kierunku Borku Wielkiego z pozostawieniem możliwości dojazdu do ogrodów działkowych. W związku z tym, planowane są objazdy:
- dla samochodów osobowych, od strony Borku Wielkiego: zbudowaną drogą technologiczną z płyt betonowych od ul. Borkowskiej do ul. Rędziny, następnie ul. Szymborskiej poprzez jej nowo budowany odcinek, do ulicy Konopnickiej, a następnie jak dotychczas, przejazdem kolejowym w poziomie szyn, do ul. Armii Krajowej i ul. Partyzantów. Dla transportu ciężkiego i autobusów nie jest możliwy w/w objazd .
- dla samochodów ciężarowych : drogą powiatową przez miejscowość Boreczek, do Wolicy Piaskowej, następnie drogą powiatową przez Wolicę Ługową – Kawęczyn, do drogi krajowej Nr 4 i dalej do Sędziszowa Młp.
- dla autobusów jak wyżej, lecz od Wolicy Piaskowej w kierunku ul. Konopnickiej przez przejazd kolejowy do ul. Armii Krajowej i dalej.
Przebudowa wiaduktu przy ul. Kolbuszowskiej nastąpi w końcowym okresie modernizacji linii kolejowej na przełomie 2015/2016 roku. Pełne oznakowanie w/w zmian organizacji ruchu prezentuje załączona plansza.
Po zrealizowaniu całości prac, zlikwidowane zostaną w rejonie stacji Sędziszów Młp., skrzyżowania jednopoziomowe tj. przejazd kolejowy z ul. Borkowskiej i przejazd przez tory z ul. Konopnickiej po tymczasowym jego funkcjonowaniu w okresie prowadzonej przebudowy torowisk, a ruch z nich zostanie skierowany na projektowane skrzyżowanie dwupoziomowe (estakada). Zbudowane też zostaną przejścia pieszo rowerowe w miejscu likwidowanych przejazdów. W związku z niemożliwością podniesienia wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Kolbuszowskiej, projektuje się nowy łącznik drogowy od „wolickich ługów” do ul Księżomost. Dużym problemem jest brak pełnych uregulowań geodezyjnych i ustaleń między stronami, trybu zbycia nieruchomości, oraz lokalnych zaniedbań w tym zakresie z poprzednich okresów dotyczące np. ul. Rędziny, Ługowej czy Głowackiego. Obecny samorząd sędziszowski przy wsparciu samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz parlamentarzystów stara się te problemy na miarę obecnych możliwości rozwiązać.Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności