SPOTKANIE INFORMACYJNE - PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA BUDOWY NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ KOLBUSZOWA - SĘDZISZÓW MŁP.

Dodany: 03.03.2015 Zmieniany: 03.03.2015
A A A
Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek działające w imieniu PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE niniejszym zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na SPOTKANIE INFORMACYJNE

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek działające w imieniu PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE niniejszym zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na SPOTKANIE INFORMACYJNE w sprawie planowanej inwestycji pn.:

"PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA BUDOWY NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 987 KOLBUSZOWA - SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W M. SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI - REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 7.1-30 - MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E30/C-E30, ODCINEK KRAKÓW - RZESZÓW, ETAP III"

Spotkanie informacyjne zostanie przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją. Projektanci i przedstawiciele Zamawiającego spotkają się zainteresowanymi osobami w dniu 17.03.2015r. (wtorek) w godz. 10:00÷12:00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3-go maja 36 w "sali lustrzanej".
Głównym celem spotkania jest poinformowanie społeczności lokalnej o wstępnych propozycjach rozwiązań projektowych planowanej inwestycji wraz z ich prezentacją oraz stworzenie zainteresowanym osobom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych.PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności