V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 09.03.2015 Zmieniany: 09.03.2015
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 13.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 13.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.

5. Prezentacja założeń projektowych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej terenu gminy Sędziszów Młp.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2015 Nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2015 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sędziszów Małopolski na rok 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia udziału w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 oraz zgłoszenia udziału sołectwa Szkodna.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp. oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAMY!Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności