OD 1 MARCA NOWE DOWODY OSOBISTE

Dodany: 12.03.2015 Zmieniany: 16.03.2015
A A A
Od 1 marca br. zmieniły się zasady związane z wydawaniem dowodów osobistych. Są one efektem ustawowych zmian, na mocy których m.in. zostały ze sobą skomunikowane rejestry: PESEL, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego.

Od 1 marca br. zmieniły się zasady związane z wydawaniem dowodów osobistych. Są one efektem ustawowych zmian, na mocy których m.in. zostały ze sobą skomunikowane rejestry: PESEL, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego w jeden System Rejestrów Państwowych. Stworzyło to m.in. możliwość składania wniosku o wydanie dowodu w dowolnej gminie w kraju.
Nowe dowody osobiste posiadają liczne zabezpieczenia przed fałszerstwem, jednak nie będzie już w nich podanego adresu zameldowania,  wzrostu i koloru oczu a także podpisu właściciela. Zdjęcie zaś będzie musiało spełniać wymagania jak dla zdjęć paszportowych. Osoby, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie e-PUAP będą mogły składać wniosek o dowód osobisty drogą elektroniczną.
Wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności