SESJA RADY MIEJSKIEJ O ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOWODZIOWYM

Dodany: 18.03.2015 Zmieniany: 18.03.2015
A A A
Sesja Rady Miejskiej w dniu 10 marca 2015 r. w przeważającej części była poświęcona tematowi zabezpieczeń przeciwpowodziowych Gminy Sędziszów Młp.Sesja Rady Miejskiej w dniu 10 marca 2015 r. w przeważającej części była poświęcona tematowi zabezpieczeń przeciwpowodziowych Gminy Sędziszów Młp. Na zaproszenie Burmistrza brali w niej udział: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, Dyrektor  PZMiUW w Rzeszowie Małgorzata Wajda wraz z zespołem pracowników oraz biurem projektowym BIPROMEL, a ponadto parlamentarzyści i mieszkańcy gminy oraz zainteresowane strony, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia „Nurt” w Sędziszowie Młp.
Podczas prezentacji multimedialnej omówiono założenia przemawiające za wyborem koncepcji i opracowanym projektem zbiornika suchego, mającego zdolność okresowego odbioru w ilości 2,3 mln m3 wody. Omówiono też założenie dotyczące opracowania zbiornika mokrego, którego pojemność retencyjna wynosi 0,7 mln m3 wody, jego walorem są dodatkowo funkcje rekreacyjne.
W trakcie debaty podkreślono, że po ponad 20 latach dyskusji należy przejść do realizacji zaprojektowanego wariantu zbiornika suchego, na który została już wydana decyzja środowiskowa. Przedstawiciele PZMiUW w Rzeszowie podkreślili, że nie jest ona prawomocna, gdyż uległa zaskarżeniu. Padły też głosy przeciwne, negujące dotychczas wypracowane uzgodnienie projektowe i wskazujące na możliwość przeprojektowania obecnych założeń technicznych, pod realizacje zbiornika mokrego, jednakże takie podejście budziło obawy całkowitej rezygnacji z realizacji przedmiotowego zamierzenia.
Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców Zagorzyc, z którymi odbyto kilkugodzinne spotkanie przedsesyjne, zobowiązano się do wystąpienia do struktur ogólnokrajowych o potrzebę realizacji kolejnych polderów przeciwpowodziowych m.in. w Zagorzycach. Ponadto Rada Miejska wystąpiła z apelem o przyspieszenie prac związanych z ochrona przeciwpowodziową gminy.
Powyższe propozycje znalazły pełną aprobatę ze strony przybyłych gości.


 PLIKI

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności