WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015

Dodany: 10.04.2015 Zmieniany: 10.04.2015
A A A
Na stronie www.bip.sedziszow-mlp.pl został utworzony katalog WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015, w którym umieszczane będą bieżące informacje dotyczące tych wyborów i ich organizacji na terenie naszej Gminy. Wybory te odbędą się dnia 31 maja 2015.

Na stronie www.bip.sedziszow-mlp.pl został utworzony katalog WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015, w którym umieszczane będą bieżące informacje dotyczące tych wyborów i ich organizacji na terenie naszej Gminy. Wybory te odbędą się dnia 31 maja 2015.
Izby Rolnicze powołane zostały Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych jako samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów w rolnictwie i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

• osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

• osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;

• członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze. Członkami izby są osoby, płacące podatek na terenie działania izby oraz osoby, będące członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby.Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności