VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Dodany: 21.04.2015 Zmieniany: 21.04.2015
A A A
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.

5. Zapoznanie z aktualnym stanem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Sędziszów Młp.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2015 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Sędziszów Młp. programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim Nr XXXIV/307/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów Małopolski.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Sędziszów Młp. z Wojewodą Podkarpackim.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IX zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 w miejscowości Borek Wielki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 w miejscowości Borek Wielki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2002 w miejscowości Sędziszów Młp.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Sędziszowie Młp.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Sędziszowie Młp.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Sędziszowie Młp.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Sędziszowie Młp.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 w Sędziszowie Młp.

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Będziemyśl.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boreczek.

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borek Wielki.

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cierpisz.

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarna Sędziszowska.

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góra Ropczycka.

27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kawęczyn Sędz.

28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klęczany.

29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywa.

30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda.

31. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szkodna.

32. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wolica Ługowa.

33. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wolica Piaskowa.

34. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagorzyce Dolne.

35. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagorzyce Górne.

36. Interpelacje i zapytania.

37. Sprawy różne.

38. Zamknięcie obrad.

 

ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności