PRZYPOMNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dodany: 06.05.2015 Zmieniany: 07.05.2015
A A A
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych że w dniu 31 maja 2015 r. upływa termin dokonywania wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych że w dniu 31 maja 2015 r. upływa termin dokonywania wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych. 
Zgodnie z art. 18, ust. 12, pkt 5, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356  ze zm.) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa
w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach,
o których mowa w art. 111 ust. 7. tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności